G I Z E L L A O T T H O N

Kérem várjon, az oldal töltődik

2051 Biatorbágy, Boldog Gizella utca 1. 06-23-530-550 info@gizella.hu

Támogató Szolgálat

Támogató Szolgálatunk fogyatékkal élő személyek részére önálló életvitelt elősegítő, komplex támogatást nyújt.

Feladatunk:

  • • információnyújtás, tanácsadás
  • • szállító szolgáltatás
  • • személyi segítés

A szállító szolgáltatással a fogyatékkal élő személyek munkába, iskolába járását, a szolgáltatások, hivatalok elérését tesszük lehetővé.

A szolgáltatás teljesítése egyénre szabottan, előre egyeztetett módon, a kiindulás és érkezési állomás, illetve az időpontok pontos meghatározása alapján történik. Amennyiben szükséges, a gépkocsivezető segítséget nyújt a be- és kiszállásnál, valamint a biztonságos közlekedés feltételeinek biztosításában (biztonsági öv, kerekesszék bekötése). Speciális kísérési igény esetén a személyi segítő, kísérő munkatárs a gépkocsiban a szükséges feladatokat ellátja.

A szolgáltatás lényege: a szolgáltató és az igénybe vevő közötti személyes segítő kapcsolat, ami a segítő szakmai tudásán, gyakorlati tapasztalatán alapul (1998. évi XXVI. törvény alapján).

Támogató szolgáltatásunk igénybe vehető a jogszabályban meghatározott fogyatékos személyek számára (látási, hallási, értelmi, mozgásszervi fogyatékosság, pervazív fejlődési zavarok, halmozott fogyatékosság, egyéb fogyatékosság).

A szolgálat elláthat szociálisan nem rászorulónak minősülő személyeket, ez azonban csak a szabad kapacitás terhére valósítható meg és nem eredményezheti a szolgáltatásra jogosult személyek háttérbe szorulását.

Támogató szolgáltatás térítési díjai 2022. október 1-től:

Szállítás:

  • súlyos fogyatékos kiskorú: 150 Ft/km
  • súlyos fogyatékos nagykorú: 270 Ft/km
  • nem szociálisan rászorult személyek: 320 Ft/km

 

Személyi segítés:

súlyos fogyatékos kiskorú: 270 Ft/óra
súlyos fogyatékos nagykorú: 410 Ft/óra
nem szociálisan rászorult személyek: 400 Ft/óra

Kapcsolat: Szolgálatvezető
06-70/978-9792
alapellatas@gizella.hu