G I Z E L L A O T T H O N

Kérem várjon, az oldal töltődik

2051 Biatorbágy, Boldog Gizella utca 1. 06-23-530-550 info@gizella.hu

Az alapítványról

A Boldog Gizella Alapítványt 2000 októberében hozta létre Alapítónk Dr. Feller Antal.

Az Alapítvány közhasznú szervezetként működik, mely tevékenységét az Egyesülési jogról, a közhasznúsági jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.évi CLXXXI. törvény alapján végzi.

Az Alapítvány elsődleges célja: Biatorbágyon és környékén élő, vagy letelepedni szándékozó idős, beteg emberek számára méltó és emberi, öregségüknek, betegségüknek megfelelő körülmények álljanak rendelkezésükre.

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége során az alábbi cél szerinti tevékenységeket látja el:

• egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

• szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

A Boldog Gizella Alapítvány 2001 óta működteti a Gizella Otthont, mely Biatorbágy központi részén, a Viadukt lábánál, csendes környezetben található.

 

 

Kulcsszavunk az emberi méltóság megőrzése, melyért akkor is küzdünk, ha az életkot előrehaladtával, vagy krónikus betegség okozta állapotromlással, a mindennapi élet az önellátás megnehezül.

Közhasznú dokumentumok