Fontos információk:

 

 

 A videóra kattintva nagyobb méretben is megtekíntehtő.

 


 

 

 A videóra kattintva nagyobb méretben is megtekíntehtő.

 


A Gizella Otthon lakói felkészülten várták a vírus második hullámát

 

 

 A videóra kattintva nagyobb méretben is megtekíntehtő.

 


 

Pillantakép

Interjú Dr. Egervári Ágnessel

 

 

 A videóra kattintva nagyobb méretben is megtekíntehtő.

 


 

Alzheimer séta
2019 szeptember 19

 

 

 


 

Memória Café

A demencia és a járvány (2020.11.03)

 

 

 A videóra kattintva nagyobb méretben is megtekíntehtő.

 


 

 A videóra kattintva nagyobb méretben is megtekíntehtő.

 

A videóra kattintva nagyobb méretben is megtekíntehtő.

 

A videóra kattintva nagyobb méretben is megtekíntehtő.

 

Közhasznúsági jelentés

Boldog Gizella Alapítvány
2051 Biatorbágy
Boldog Gizella u. 1.
4.Pk.60.375/2000/7

 

 

Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója

 

 

A Boldog Gizella Alapítvány közhasznú szervezet, mely tevékenységét az Egyesülési jogról, a közhasznúsági jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján végzi, a következő cél szerinti tevékenységeket valósítja meg:

 

 • Biatorbágyon és környékén élő, illetve letelepedni szándékozó, idős, beteg emberek magas szintű átmeneti és tartós bentlakásos, szociális ellátása;
 • az ellátáshoz szükséges szakképzett kollégák foglalkoztatása;
 • továbbképzések, szakmai tanácskozások-konferenciák szervezése;
 • a helyi önkormányzattal, civil és egyházi szociális valamint egészségügyi szolgáltatást nyújtókkal és az időskorúak szervezeteivel való együttműködés.


2019 évben az Alapítvány a nehéz finanszírozási körülmények és szűkülő pályázati lehetőségek között is zavartalanul és folyamatosan biztosítani tudta a magas színvonalú és kiegyensúlyozott ellátást.
2001-ben 43 férőhelyre kértünk működési engedélyt. Azóta a bentlakásos szolgáltatás folyamatosan bővült, az átmeneti és a tartós férőhelyen ellátottak lehetséges létszáma jelenleg 115 fő. 2019 évben az átmeneti férőhelyen átlagosan 14 fő, nem emelt férőhelyeinken 39 fő, emelt férőhelyeinken 2 fő, míg súlyos demenciában szenvedő ellátottaink száma 45 fő volt.
Az év során szolgáltatásunkat közel 61 új lakó vette igénybe.
A Boldog Gizella Alapítvány a Gizella Otthonban átmeneti és tartós bentlakásos ellátása mellett támogató szolgálatot, idősek és demens betegek nappali ellátását, valamint szociális étkeztetést biztosított 2019 évben is.

 

2019 évben a nappali és demens nappali ellátás nyújtotta szolgáltatásokat 14 demens és 2 fő átlagos szükségletű kliens vette igénybe. Biatorbágyi lakosok mellett érkezett hozzánk ellátott Budaörsről, Törökbálintról és Budapestről is.
Szociális étkeztetést 35 fő részére szállítottunk.

 

Támogató szolgáltatásunk által biztosított segítségünket 2019/2020 tanévben 7 fő fogyatékos, halmozottan fogyatékos és autista gyermek, de eseti jelleggel további 2 fő sajátos nevelésű gyermek vette igénybe, ezen túlmenően 66 fő megállapodott ügyfelünk szorul segítségre szociális és egészségügyi helyzetére való tekintettel. Az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás értelmében 6 fő speciális nevelési igényű gyermeknek biztosítottuk napi rendszerességgel az oktatási-nevelési intézménybe való oda- és hazaszállításukat Budaörsre.

Az Alapítvány stabil szervezetként, változatlan szellemiséggel és szakmai elkötelezettséggel dolgozik közel 70 munkatársával a település és a környék idősei számára elérhető szolgáltatások biztosításáért.
A humán-erőforrás gazdálkodásunk a jogszabályoknak megfelelően történik. A béremelkedéseket az Országgyűlés által elfogadott mértékben minden évben teljesítjük dolgozóink részére, ezzel is ösztönözve elkötelezettségüket a szakma és ellátottaink felé.
Sajnos a szociális szférában tapasztalható munkaerőhiány nálunk is érzékelhető, ennek ellenére igyekszünk lakóinkat maximális mértékben ellátni.

 

A tavalyi évben hagyományainknak megfelelően megtartottuk májusban szakmai akkreditált rendezvényünket „Prevenció az idősgondozásban: gyógyszerelési problémák, elesés, demencia, konfliktuskezelés" címmel, ahol az előadókkal együtt a résztvevők száma meghaladta a 180 főt. Ezen túlmenően 2019-ben Biatorbágy Önkormányzat támogatásával és Alapítványunk szakmai vezetésével településünk is csatlakozott a Memória Cafe hálózatához.

 

Szakmai munkánkat az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló IV. fejezet szociális szolgáltatások címben részletezett feladatok, illetve az érvényben lévő 1/2000. SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatáról és működésük feltételeiről című részben foglaltak szerint végeztük.
Betartottuk a Szociális Munka Etikai Kódexét és a szolgáltatásokra vonatkozó adatvédelmi törvényeket.
A térítési díjakat a 29/1993. (II.17.) Korm. Rend. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló törvény alapján állapítottuk meg, figyelembe véve az 1993. évi III. törvény idevonatkozó rendelkezéseit.


A Boldog Gizella Alapítvány Kuratóriuma a beszámolót elfogadta.

Biatorbágy, 2020. május 08.


Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes
fenntartó képviseletében

 


 

Boldog Gizella Alapítvány
2051 Biatorbágy
Boldog Gizella u. 1.
4.Pk.60.375/2000/7


 

 

Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója

 

A Boldog Gizella Alapítvány közhasznú szervezet, mely tevékenységét az Egyesülési jogról, a közhasznúsági jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján végzi, a következő cél szerinti tevékenységeket valósítja meg:

 

 •  Biatorbágyon és környékén élő, illetve letelepedni szándékozó, idős, beteg emberek
   magas szintű átmeneti és tartós bentlakásos, szociális ellátása;
 • az ellátáshoz szükséges szakképzett kollégák foglalkoztatása;
 • továbbképzések, szakmai tanácskozások-konferenciák szervezése;
 • a helyi önkormányzattal, civil és egyházi szociális valamint egészségügyi szolgáltatást
  nyújtókkal és az időskorúak szervezeteivel való együttműködés.


2018 évben az Alapítvány a megnehezült finanszírozási körülmények és szűkülő pályázati lehetőségek között is zavartalanul és folyamatosan biztosítani tudta a magas színvonalú és kiegyensúlyozott ellátást.
2001-ben 43 férőhelyre kértünk működési engedélyt. Azóta a bentlakásos szolgáltatás folyamatosan bővült, az átmeneti és a tartós férőhelyen ellátottak lehetséges létszáma jelenleg 115 fő. 2018 évben az átmeneti férőhelyen átlagosan 12 fő, nem emelt férőhelyeinken 38 fő, emelt férőhelyeinken 2 fő, míg súlyos demenciában szenvedő ellátottaink száma 47 fő volt.
Az év során szolgáltatásunkat közel 52 új lakó vette igénybe.
A Boldog Gizella Alapítvány a Gizella Otthonban átmeneti és tartós bentlakásos ellátása mellett támogató szolgálatot, idősek és demens betegek nappali ellátását, valamint szociális étkeztetést biztosított 2018 évben is.

 

2018 évben a nappali és demens nappali ellátás nyújtotta szolgáltatásokat 16 fő biatorbágyi lakos vette igénybe. Szociális étkeztetést 36 fő részére szállítottunk.

Támogató szolgáltatásunk által biztosított segítségünket 2017/2018 tanévben 5 fő fogyatékos, halmozottan fogyatékos és autista gyermek, de eseti jelleggel további 2 fő sajátos nevelésű gyermek vette igénybe, ezen túlmenően 46 fő megállapodott ügyfelünk szorul segítségre szociális és egészségügyi helyzetére való tekintettel. Az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás értelmében 6 fő speciális nevelési igényű gyermeknek biztosítottuk napi rendszerességgel az oktatási-nevelési intézménybe való oda- és hazaszállításukat Budaörsre.

 

Az Alapítvány stabil szervezetként, változatlan szellemiséggel és szakmai elkötelezettséggel dolgozik közel 70 munkatársával a település és a környék idősei számára elérhető szolgáltatások biztosításáért.
A humán-erőforrás gazdálkodásunk a jogszabályoknak megfelelően történik. A béremelkedéseket az Országgyűlés által elfogadott mértékben minden évben teljesítjük dolgozóink részére, ezzel is ösztönözve elkötelezettségüket a szakma és ellátottaink felé.
Sajnos a szociális szférában tapasztalható munkaerőhiány nálunk is érzékelhető, ennek ellenére igyekszünk lakóinkat maximális mértékben ellátni.

 

A tavalyi évben hagyományainknak megfelelően megtartottuk májusban szakmai akkreditált rendezvényünket „Az autonómia korlátai –mi a fontosabb a minőségi gondozásban?”, ahol az előadókkal együtt a résztvevők száma meghaladta a 130 főt. Ezen túlmenően intézményünk vezetője és több kolléga számos belföldi és nemzetközi (INDA program, Brüsszel) konferencián vett részt és tartott előadást.

 

Szakmai munkánkat az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló IV. fejezet szociális szolgáltatások címben részletezett feladatok, illetve az érvényben lévő 1/2000. SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatáról és működésük feltételeiről című részben foglaltak szerint végeztük.
Betartottuk a Szociális Munka Etikai Kódexét és a szolgáltatásokra vonatkozó adatvédelmi törvényeket.
A térítési díjakat a 29/1993. (II.17.) Korm. Rend. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló törvény alapján állapítottuk meg, figyelembe véve az 1993. évi III. törvény idevonatkozó rendelkezéseit.


A Boldog Gizella Alapítvány Kuratóriuma a beszámolót elfogadta.

Biatorbágy, 2019. május 08.


Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes
fenntartó képviseletében

 

 

Ma 2021.07.27.
Olga, Liliána napja van.

Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Bell Ross Replica

© 2011 Gizella Otthon Biatorbágy